دانلود بازی Relax with Words

Relax with Words

IcySpark

4
امتیاز
1000
دانلود ها
17 آبان 1397
آخرین نسخه


آرامش با کلمات ترکیبی کامل بین جدول کلمات متقاطع و کلمه بازی تقلا است.ایده آل برای:- پس از یک روز استرس زا- ایجاد حالت آرامش قبل از خواب- مسافرت- خنک شدن- دوستداران جدول کلمات متقاطعبرخی از زیباترین مناظر دنیا که توسط عکاسان برتر گرفته شده اند.موسیقی متن فیلم زیبا و ملودیک.- شروع به کار آسان، با این حال شما می توانید با چالش زدن در ششصد سطح پیشرفت کنید.- گیم پلی ساده و اعتیاد آور به سادگی انگشت خود را بر روی حروف بکشید تا کلمات ایجاد کنید که بر روی جدول کلمات متقاطع قرار دارند.برنامه های مشابه

MORE