دانلود برنامه Learn Tigrigna

Learn Tigrigna

Bantyder Bahiru

4
امتیاز
50000
دانلود ها
3 شهریور 1392
آخرین نسخه


آیا تا کنون فکر برای یادگیری زبان Tigirigna اما نمی دانم از کجا شروع؟ آیا شما به شمال اتیوپی سفر و پیدا کردن آن دشوار مربوط به مردم محلی؟ نگاه نه بیشتر! این برنامه شامل تمام کلمات مهم و عبارات شما در زبان هیجان انگیز Tigrigna است آغاز شده است.بنابراین دفعه بعد در حالی که شما در یک سوپر مارکت برای خرید، درخواست برای یک لایحه و یا گفتن یک مسیر برای یک تاکسی، مطمئن شوید که شما این برنامه را در گوشی های هوشمند خود و تجربه خوب مربوط به مردم محلی!برنامه های مشابه

MORE