دانلود برنامه Learn Afaan Oromo

Learn Afaan Oromo

Bantyder Bahiru

4
امتیاز
50000
دانلود ها
11 اردیبهشت 1392
آخرین نسخه


آیا تا کنون فکر به یادگیری زبان اورومو Afaan اما نمی دانم از کجا شروع؟ آیا شما به اتیوپی سفر و پیدا کردن آن دشوار مربوط به مردم محلی از صحبت کردن Afaan اورومو؟ نگاه نه بیشتر! این برنامه شامل تمام کلمات مهم و عبارات به شما در زبان هیجان انگیز از Afaan اورومو آغاز شده است. اورومو Afaan هستند به عنوان یک زبان برای اولین بار توسط بیش از 35 میلیون اورومو و مردم همسایه در اتیوپی سخن گفته است.بنابراین دفعه بعد در حالی که شما در یک سوپر مارکت برای خرید، درخواست برای یک لایحه و یا گفتن یک مسیر برای یک تاکسی، مطمئن شوید که شما این برنامه را در گوشی های هوشمند خود و تجربه خوب مربوط به مردم محلی!برنامه های مشابه

MORE