دانلود برنامه NZ Traffic

NZ Traffic

Josh Burton

4
امتیاز
10000
دانلود ها
10 فروردین 1399
آخرین نسخه


ضرب و شتم ترافیک و جلوگیری از ازدحام با NZ Traffic NZ Traffic یک فید ترافیک است که برای شما شخصی سازی شده است:& # 8226؛ دوربین های ترافیک زنده از سراسر نیوزلند& # 8226؛ بسته شدن جاده& # 8226؛ حوادث& # 8226؛ کم کم ترافیک وب& # 8226؛ دوربین های موردعلاقه خود را ذخیره کنید& # 8226؛ اطلاعات تراکم جاده برای هر وب کم (در صورت وجود) 🚙توجه: فقط اطلاعات مربوط به ترافیک را از داخل نیوزیلند نشان می دهدپیشنهادات یا بازخورد؟ به ما اطلاع دهید! سلب مسئولیت: اطلاعات مربوط به ترافیک و تصاویر وب کم توسط آژانس حمل و نقل NZ ارائه شده استبرنامه های مشابه

MORE