دانلود برنامه Bredbandskollen

Bredbandskollen

0
امتیاز
1
دانلود ها
۲۸ آذر ۱۳۹۸
آخرین نسخه


Broadband Skollen یک ابزار مصرف کننده رایگان است که به شما کمک می کند پهنای باند خود را از طریق اپراتور تلفن همراه یا WiFi خود ارزیابی کنید.Broadband Skollen همچنین به عنوان ابزاری برای رایانه شما در www.bredbandskollen.se در دسترس است که می توانید اتصال ثابت و همچنین WiFi خود را اندازه گیری کنید.پیمایش پهن باند برای آندروید به شما امکان می دهد اندازه گیری همان اندازه پهن باند در وب را انجام دهید.اگر از طریق اینترنت تلفن همراه اندازه گیری کنید ، و به ما اجازه می دهید به موقعیت مکانی شما دسترسی پیدا کنیم ، موقعیت اندازه گیری خود را با شما به اشتراک می گذارید. ما این اندازه گیری ها را در زیر برگه "نقشه" گردآوری می کنیم.می توانید تنظیمات اشتراک موقعیت مکانی خود را در هر زمان و در تنظیمات تلفن خود تغییر دهید.مدرسه باند پهن توسط بنیاد اینترنت ، یک سازمان مستقل ، تجاری و محور غیرانتفاعی اداره می شود که موجب پیشرفت مثبت اینترنت می شود. یک سازمان مستقل ، کسب و کار محور و غیر انتفاعیاگر در مورد Bredbandskollen سؤالی دارید ، به e-mail [email protected] ایمیل بزنیدبرنامه های مشابه

MORE