دانلود برنامه Throwing Knife

Throwing Knife

LSH Games Studio

3.4
امتیاز
5
دانلود ها
98/12/26
آخرین نسخه


بهترین شبیه‌ساز پرتاب چاقو در اندرویداز بین ۴ هدف می‌توانید انتخاب کنید.هم‌چنین جهت و نحوه حرکت هدف‌ها را نیز می‌توانید انتخاب کنید.برای هر وضعیت بهترین امتیاز ثبت می‌گردد.برنامه های مشابه

MORE