دانلود برنامه Sweden Calendar

Sweden Calendar

0
امتیاز
5
دانلود ها
۱۹ دی ۱۳۹۶
آخرین نسخه


سوئد تقویم با تعطیلات عمومی 2018، 2019، 2020.شما می توانید این تقویم مانند تقویم بر روی دیوار با FITUR ببینید- تغییر تصویر از تقویم و تنظیم این ارتفاع- تغییر در روز اول یا هفته با یکشنبه یا دوشنبه- ایجاد رویداد یا توجه داشته باشید با نماد عشق، حلقه، اتوبوس، ماشین، فوتبال.- رویداد با اطلاع رسانیبرنامه های مشابه

MORE