دانلود برنامه PostNord - Track and send parcels

PostNord - Track and send parcels

0
امتیاز
1
دانلود ها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
آخرین نسخه


با نرم افزار PostNord شما می توانید:- بسته آهنگ PostNord، هر دو آن را دریافت کرده و آن برای شما ارسال- دریافت بسته خود را به طور خودکار در برنامه با ثبت شماره یا آدرس ایمیل تلفن همراه خود را- دریافت اطلاعیه به تلفن خود را هنگامی که بسته خود را به روز شده است- خرید پستی برای بسته ها و نامه ها در دانمارک- خرید تمبر فیزیکی در دانمارک- انتخاب کنید گزینه های تحویل خانه خود را در سوئد- ثبت نام برای Modtagerflex در دانمارک- نقاط یافتن خدمات و صندوق های پستی- پیدا کردن کد پستیبرنامه های مشابه

MORE