دانلود بازی Solitaire

Solitaire

Zynga

4
امتیاز
50000000
دانلود ها
22 فروردین 1399
آخرین نسخه


بازی یک نفره توسط Zynga: تنها بازی شما نیاز دارید• درمان: بازی یک نفره یک فرار از ذهن است که استرس تسکین دهنده است.• ملزومات: بازی یک نفره یک برنامه ضروری است که باید بر روی گوشی خود داشته باشید.• هر زمان: بازی یک نفره همیشه در آماده است - بازی در هر زمان برای از بین بردن خستگی و فرار.• تندرستی ذهنی: بازی یک نفره کمک می کند تا شما را از نظر ذهنی تیز.برنامه های مشابه

MORE