دانلود برنامه Google Primer

Google Primer

0
امتیاز
10
دانلود ها
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
آخرین نسخه


آغازگر یک آزاد راه، سریع و آسان برای یادگیری کسب و کار جدید و مهارت های بازاریابی دیجیتال است. پرایمر آنلاین کار می کند، بنابراین شما می توانید یک درس در برنامه ریزی کسب و کار، مدیریت، فروش، تبلیغات دیجیتال، رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، SEO، تجزیه و تحلیل، نام تجاری، و بیشتر هر زمان که شما باید 5 دقیقه رایگان را - در هر زمان، هر جا. شما دریافت می کنید شخصی گام های بعدی پس از هر درس، به طوری که شما می توانید مهارت های جدید خود را به کار حق دور. کسب و کار و بازاریابی دانش شما نیاز به سرعت و به راحتی، و پیگیری پیشرفت خود را به یادگیری مهارت های جدید بخشی از زندگی روزمره خود را.برنامه های مشابه

MORE