دانلود برنامه محاسبات هیدرولیک

محاسبات هیدرولیک

ترک هیدرولیک

4.8
امتیاز
0
دانلود ها
۹۴/۰۴/۰۴
آخرین نسخه


برنامه محاسبات سیلندر هیدرولیک برنامه ای قدرتمند جهت سهولت در امر محاسبات هیدرولیکبا این برنامه میتوان با دادن مشخصات جک + دبی و فشار پمپ , مورد استفاده در سیستم محاسباتی از قبیل حجم, نیروی فشار و کشش, زمان پیشروی به جلو , زمان برگشت به عقب , شتاب طرف پیستون , شتاب طرف شافت , دبی خروجی طرف پیستون , دبی خروجی طرف شافت و نسبت جلو به عقب پیستون , حتی میتوان با دادن پارامتری نیروی زمان و شتاب به مشخصات جک, مشخصات پمپ را نیز به دست آورد. امکان محاسبه با واحد متریک و اینچ ۰برنامه های مشابه

MORE