دانلود بازی تخته نرد دوستان

تخته نرد دوستان

Tough Pixels

4
امتیاز
5000000
دانلود ها
29 اسفند 1398
آخرین نسخه


برخی از ویژگیهای بازی:سینگل پله یر/ درقبال کامپیوتر:• یک رقیب شکست ناپذیر• امکان کسب امتیاز با برنده شدن بازی درقبال کامپیوتر• یکی رقیبی که در صورت پی بردن به عدم امکان برد از بازی کناره گیری میکند• امکان کناره گیری در صورت پی بردن به اینکه قادر به برد نخواهید شد• امکان معین کردن شماره اختتام بازی• امکان انتخاب درجه سختی بازی• رقیبی که زرگیری نمیکند• گرافیکهای تری-دی و انیمیشن های معادل طبیعی• امکان تعیین مسیر بازی• امکان بازگشت حمله نهایی• نشان دادن گزینه های حملاتبرنامه های مشابه

MORE